Thứ 2 | 27/11/2023

Hồng Vân

     Triển khai thực hiện nhiệm vụ Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 tỉnh Phú Thọ, từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 11 năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp tập huấn xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Mường tại huyện Tân Sơn cho 115 học viên là các nghệ nhân, thành viên của câu lạc bộ văn hóa dân gian thuộc các xã Thu Cúc, Kiệt Sơn, Kim Thượng, huyện Tân Sơn; các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc Mường tại huyện Tân Sơn.
     Tham gia lớp tập huấn các học viên đã được trao đổi, truyền dạy, học tập và bổ sung các kiến thức, kỹ năng cơ bản về tổ chức hoạt động, duy trì sinh hoạt câu lạc bộ; các kỹ năng dàn dựng, xây dựng chương trình văn nghệ, lên ý tưởng các tiết mục, viết lời giới thiệu, dẫn chương trình, kỹ năng trình diễn trên nền các loại hình diễn xướng dân gian của dân tộc Mường như: diễn tấu cồng chiêng, đâm đuống, chạm ống, múa mỡi, múa sênh tiền, múa trống đu … nhằm ứng dụng trong hoạt động tổ chức, duy trì sinh hoạt câu lạc bộ tại địa phương.
     Lớp tập huấn xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Mường huyện Tân Sơn nhằm mục tiêu phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện để các nghệ nhân, học viên được trao đổi, truyền dạy, học tập phát huy giá trị loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường; thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng phát triển, nâng cao đời sống văn hóa tại các bản, làng, từng bước xây dựng sản phẩm du lịch mang bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mường huyện Tân Sơn.
 Một số Hình ảnh tại lớp tập huấn
* Một số tiết mục tiêu biểu tại buổi tổng kết lớp

Tiết mục "Diễn tấu cồng chiêng: của CLB xã Kim Thượng 

Tiết mục "Bức tranh quê mình" của CLB VNDG xã Kiệt Sơn

Tiết mục “Đâm đuống” của CLB VHDG xã Thu Cúc

Tiết mục “Trồng bông dệt vải” của CLB xã Kim Thượng

Tiết mục “Trồng bông dệt vải” của CLB VHDG xã Kim Thượng

* Hình ảnh các nghệ nhân say mê với nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường

Nghệ nhân Sa Thị Tâm – CLB VHDG xã Kim Thượng

Nghệ nhân Hà Thị Tiên- CLB VHDG xã Kiệt Sơn

* Đại diện Ban Tổ chức lớp trao giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn cho các học viên

 

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com