Thứ 2 | 04/12/2017
Dự Đại hội có các đồng chí: PGS.TS Đỗ Văn Trụ - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng thư ký Hội Di sản Việt Nam; đại diện lãnh đạo Cục Di sản Việt Nam; Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Hoàng Việt Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Điền - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội di sản văn hóa tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện các Sở, ban , ngành liên quan; đại diện Lãnh đạo UBND, phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành, thị.
 
Hội Di sản văn hóa tỉnh Phú Thọ được thành lập ngày 30/3/2011 theo Quyết định số 1049/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Hội Di sản văn hóa tỉnh có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết và đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức, cá nhân đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh và những người quan tâm tới di sản văn hóa vùng Đất Tổ để tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa theo quy định của pháp luật, nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, đóng góp tích cực vào kho tàng di sản văn hóa của nhân loại.
 
Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động, song Hội DSVH tỉnh đã có nhiều cố gắng, với sự chủ động, tích cực và nỗ lực vượt khó, Hội Di sản văn hóa đã ghi được nhiều dấu ấn góp phần quan trọng cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của tỉnh. Công tác phát triển tổ chức Hội được quan tâm, hiện nay Hội Di sản văn hóa tỉnh có 4 chi hội cơ sở và 135 hội viên, tăng 77 hội viên so đầu nhiệm kỳ. Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của Hội được đánh giá cao, góp phần tích cực vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị DSVH trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt , Hội DSVH đã có nhiều đóng góp vào việc nghiên cứu, tư vấn, phản biện, bảo vệ và tuyên truyền cho công tác xây dựng hồ sơ đề nghị Chính phủ trình UNESCO xem xét ghi danh hai DSVH phi vật thể là Hát Xoan Phú Thọ và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.  
 

Ông Hà Kế San – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: Phòng QLVH)
 
Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Di sản Việt Nam PGS.TS Đỗ Văn Trụ và Phó Chủ tịch UBND Hà Kế San ghi nhận và biểu dương kết quả mà Hội Di sản văn hóa tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội Di sản văn hóa tỉnh cần tiếp tục củng cổ về tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt, nòng cốt tại các tổ chức Hội; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về việc xây dựng giá trị văn hóa cộng đồng. Đặc biệt tăng cường quảng bá di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ với thế giới; tạo điều kiện để bạn bè quốc tế, đồng bào ta ở nước ngoài có điều kiện tìm hiểu và tham gia bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa. Hội cũng cần chủ động hơn trong công tác xã hội hóa lĩnh vực di sản văn hóa vừa giúp phát triển kinh tế - xã hội vừa làm tốt nhiệm vụ bảo tồn di sản của dân tộc. 
 

Ban Chấp hành Hội di sản văn hóa khóa mới ra mắt Đại hội (Ảnh: Phòng QLVH)
 
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Di sản văn hóa tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 15 thành viên. Đại hội suy tôn ông Nguyễn Hữu Điền - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh là Chủ tịch Danh dự Hội Di sản văn hóa tỉnh. Ban Chấp hành họp phiên thứ Nhất, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy - Phó Giám đốc Thường trực Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tín nhiệm bầu giữ cương vị Chủ tịch Hội Di sản văn hóa tỉnh./.
 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com