Thứ 6 | 23/11/2018
Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ” lần thứ Ba năm 2018. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch số 69/KH-SVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2018 về viêc tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ” lần thứ Ba năm 2018 nhằm thực hiện chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Hát Xoan Phú Thọ” gắn với “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương”;
Đợt trao tặng “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ” lần này sẽ có 14 nghệ nhân được trao. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm chuẩn bị tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ” lần thứ Ba năm 2018 như: phân công nhiệm vụ các phòng, ban, đơn vị để triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu về nội dung, tiến độ; hoàn thiện danh sách nghệ nhân trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phong tặng nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ; lập danh sách và gửi giấy mời cho các đại biểu; xây dựng kịch bản chi tiết chương trình trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ”; xây dựng báo cáo kết quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Hát Xoan Phú Thọ” gắn với “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”; thiết kế ma két, thực hiện trang trí khánh tiết khu lễ đài; chuẩn bị nội dung thuyết minh tại nhà trưng bày của di tích Miếu Lãi Lèn; ngày 22/11/2018, Sở đã tiến hành tổng duyệt chương trình nghệ thuật tôn vinh, quảng bá di sản văn hóa vùng Đất Tổ theo kịch bản được phê duyệt. 
 

Tổng duyệt chương trình nghệ thuật lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân
hát Xoan Phú Thọ” lần thứ Ba- 2018
 
Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ” lần thứ Ba năm 2018 đã hoàn tất.  Lễ trao tặng sẽ được tổ chức vào 20h00, ngày 23 tháng 11 năm 2018 tại di tích Miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ nhân dịp Kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam ngày 23 tháng 11.

Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết
Thống kê
Trực tuyến: 1
Hôm nay: 15
Tổng: 229763

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com