Thứ 5 | 30/06/2016
Nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn và phát huy giá trị di sản hát Xoan Phú Thọ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại, đồng thời xác định trách nhiệm quản lý cho cán bộ văn hóa xã, phường, nơi có CLB Hát Xoan và dân ca Phú Thọ và các phường Xoan gốc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao trách nhiệm và năng lực quản lý cho cán bộ văn hóa xã năm 2016”.
 
 
Tiết mục báo cáo kết quả của các học viên lớp truyền dạy hát Xoan Phú Thọ năm 2015. Ảnh: Đặng Đình Thuận
 
Theo kế hoạch, Lớp tập huấn sẽ được tổ chức từ ngày 05/7 đến hết ngày 07/7/2016 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Việt Trì (xã Trưng Vương – tp. Việt Trì) và tập trung vào các nội dung: giá trị di sản hát Xoan Phú Thọ, công tác quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy di sản hát Xoan Phú Thọ, kết quả công tác bảo tồn và phát huy di sản hát Xoan Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2016, phương pháp tổ chức hoạt động CLB Hát Xoan và dân ca Phú Thọ. Đối tượng tham dự lớp tập huấn là cán bộ công chức văn hóa xã, phường, thị trấn có CLB Hát Xoan và dân ca Phú Thọ đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ công nhận và các xã có phường Xoan gốc là Kim Đức và Phượng Lâu (tp. Việt Trì).
 
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân – TUV, Giám đốc Sở VHTTDL trao giấy chứng nhận
cho các học viên tại Lớp học Hát Xoan Phú Thọ năm 2015. Ảnh: Đặng Đình Thuận

 
Nguyễn An
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com