Thứ 6 | 16/06/2023
baophutho.vnPhong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã trở thành cuộc vận động có hiệu quả thiết thực trong đời sống của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy tinh thần sáng tạo, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận cấp cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương tạo đà cho phong trào phát triển sâu rộng.
Thực hiện phong trào, nhiều nhà văn hóa trên địa bàn huyện đã được nâng cấp, sửa chữa khang trang, sạch đẹp, phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của người dân.

     Xã Thục Luyện, huyện Thanh Sơn hiện có 1.502 hộ với 5.627 nhân khẩu tại 12 khu dân cư. Những năm qua, các phong trào, hoạt động được MTTQ xã triển khai đã phát huy hiệu quả tích cực, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa chính quyền, các ban ngành đoàn thể với nhân dân. Từ năm 2020 đến nay, qua các phong trào do MTTQ phát động, nhân dân địa phương tham gia hiến gần 1.000m2 đất xây dựng tuyến đường Bến Đình- Phối Soi đoạn cầu Dộc Váng, Các tuyến đường khu Đồng Cỏ, khu 15, khu Bến Đình, Đa Đu… với hàng trăm ngày công lao động, trị giá trên một tỷ đồng. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 89%, xã đạt nông thôn mới năm 2019, 3/12 khu đạt khu dân cư nông thôn mới được UBND huyện công nhận. Ông Trần Văn Khải - Chủ tịch MTTQ xã Thục Luyện cho biết: Để thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, MTTQ xã đã tuyên truyền vận động nhân dân tiếp tục tham gia các phong trào, hoạt động do MTTQ phát động như duy trì hoạt động một Câu lạc bộ văn hóa Mường, 15 Câu lạc bộ thể dục thể thao, 12 Câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ... nhằm nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho người dân...

     Tại thị trấn Thanh Sơn, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được duy trì và phát triển mạnh ngay tại khu dân cư, đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng được nâng lên. Thị trấn hiện có một Câu lạc bộ văn hóa Mường và trình diễn cồng chiêng với 30 thành viên nhằm lưu giữ truyền thống, phát huy và quảng bá giá trị di sản văn hóa người Mường; 16 Câu lạc bộ thể dục thể thao, Câu lạc bộ hát xoan, thành lập và ra mắt 01 CLB khiêu vũ của phố Tân Tiến. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh” được coi trọng; thị trấn hướng dẫn và hoàn thiện thủ tục đăng ký Quy ước các khu dân cư trình UBND huyện theo đúng kế hoạch. Đến nay, 100% khu dân cư đã đạt khu dân cư văn hóa, trên 95% hộ đạt gia đình văn hóa.

    Với phương châm hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân làm mục tiêu, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Thanh Sơn đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Cùng với đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng và được các gia đình, dòng họ, địa phương tích cực hưởng ứng. Các gia đình văn hóa là những tấm gương sáng ở cộng đồng dân cư trong việc phấn đấu thực hiện các tiêu chí gia đình no ấm, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc. Toàn huyện hiện có 112 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, năm xã đạt xã nông thôn mới, trên 90% hộ đạt gia đình văn hóa, trên 86% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa và 100% khu dân cư đã tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc... Đến nay, các xã, thị trấn vẫn tích cực vận động đăng ký thực hiện các phong trào xây dựng khu dân cư, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị theo các tiêu chí đã đề ra. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã phát huy được tốt vai trò tự quản và ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng.

     Để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa, huyện Thanh Sơn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới... Tích cực thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa,văn nghệ, thể dục thể thao, huy động nguồn lực từng bước nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở cả về quy hoạch kiến trúc, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, nội dung, phương thức hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo và nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Linh Nguyễn
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com