Thứ 4 | 03/01/2024

     Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng tạo đà hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Văn hóa- Xã hội đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương và tỉnh tổ chức. Kịp thời triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua gắn việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức phát động thi đua trong các đơn vị thuộc Khối với chủ đề: “Khối thi đua Văn hóa - Xã hội tận dụng thời cơ, tiềm năng, lợi thế phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”.

(Chương trình Văn nghệ chào mừng Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác và phát động phong trào thi đua năm 2024 của Khối thi đua Văn hóa – Xã hội)

     Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, các đơn vị trong Khối đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhiều phong trào thi đua được phát động gắn với đặc thù của từng ngành như: Phong trào thi đua “Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ đoàn kết, bản lĩnh; không ngừng sáng tạo, đổi mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên (07/9/1993 – 07/9/2023)”, phong trào thi đua “Giáo dục Phú Thọ đoàn kết, đổi mới sáng tạo, tận dụng thời cơ, tiềm năng, lợi thế phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023”, phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, khát vọng phát triển, phấn đấu vì mục tiêu an sinh xã hội và phát triển bền vững”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả”, phong trào thi đua “Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành y tế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Phú Thọ năm 2023”, phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông Phú Thọ tiếp tục thi đua đổi mới, sáng tạo, đi đầu thực hiện chuyển đổi số; tận dụng thời cơ, tiềm năng, lợi thế phấn đấu góp phần thực hiện thắng lợi, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023”, phong trào thi đua “Cán bộ, đảng viên, CCVCNLĐ Sở Khoa học và Công nghệ đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”, phong trào thi đua “Cán bộ viên chức người lao động Khu Di tích Lịch sử Đền hùng đoàn kết, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng”....


(Đại diện lãnh đạo đạo các đơn vị trong Khối đã trao tặng số tiền xây dựng căn nhà cấp ủy)
     Khối đã tổ chức thành công Hội thao Khối thi đua Văn hoá - Xã hội gắn với sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 với sự tham gia của 14/15 đơn vị, thi đấu ở 03 nội dung: Bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi. Kết quả: Ban Tổ chức Hội thao đã trao 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 6 giải Ba. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức – lao động trong các cơ quan đơn vị của Khối Thi đua tham gia ủng hộ vận động xây dựng “Căn nhà cấp ủy” và mua thẻ BHYT cho đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo tỉnh Phú Thọ. Kết quả: 15/15 đơn vị đã tham gia ủng hộ với tổng số tiền 60 triệu đồng. Tiến hành bàn giao kinh phí xây dựng “Căn nhà cấp uỷ” (số tiền 50 triệu đồng) (cho gia đình đảng viên Phạm Thị Nhẫn - Khu 4 xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông) và ủng hộ 10 triệu đồng mua thẻ BHYT cho hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã Thanh Uyên (kinh phí do 15/15 đơn vị trong Khối Thi đua Văn hoá xã hội vận động ủng hộ).

(Đ/c Hồ Đại Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của Thủ tướng Chính Phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh cho các đơn vị dẫn đầu năm 2023)

     Trong năm vừa qua công tác thi đua có nhiều đổi mới, nhiều nội dung được triển khai thiết thực, các phong trào thi đua được phát động rộng rãi trong các ngành, có sự tập trung chỉ đạo thực hiện của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, có sự  phối hợp của các đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Khối phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với những thành tích đã đạt được Khối thi đua Văn hóa xã hội vinh dự có 03 đơn vị được Thủ tướng Chính Phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua xuất sắc. 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng Bằng khen cho 4 tập thể; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 6 cá nhân thuộc Khối thi đua.
     
Để tiếp nối các thành tích đã đạt được của Khối trong năm 2023, năm 2024 Khối thi đua Văn hóa- Xã hội cần tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến và quán triệt và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, đề cao vai trò của người đứng đầu các đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua. Gắn phong trào thi đua với việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các chủ trương chính sách về thi đua, khen thưởng. Quan tâm, chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị trong Khối./.

Lương Thị Vân Anh
Văn phòng Sở

 

 

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com