Thứ 4 | 20/10/2021

Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

 (baophutho.vn) - Ngày 19/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10 để thảo luận, thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX.

 Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ ngày 7/12 đến ngày 9/12/2021.

Đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 Kỳ họp sẽ thảo luận các nội dung thường lệ như: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2021; báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024; báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch đầu tư công năm 2022; báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; nhiệm vụ công tác năm 2022; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Hai; báo cáo kết quả thực hiện kết luận phiên giải trình, chất vấn của Chủ tọa kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khoá XIX; Tờ trình về giao chỉ tiêu biên chế hành chính năm 2022;...

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Các nội dung chuyên đề được trình tại kỳ họp gồm nội dung như: Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022 - 2025; quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025; quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; quy định về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường do cơ quan địa phương thực hiện; quy định các mức chi cụ thể về thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; quy định chính sách đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động; chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động trong khu công nghiệp; chính sách đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 5 năm 2020 - 2024; quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025… Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến cụ thể vào các nội dung, chương trình của kỳ họp; về công tác chuẩn bị tài liệu, thời gian gửi tài liệu phục vụ công tác thẩm tra, lựa chọn các báo cáo trình bày tại kỳ họp. Các Tổ đại biểu tổ chức họp và tiếp xúc cử tri trước kỳ họp xong trước ngày 1/12; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp xong trước ngày 31/12/2021.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu đề nghị: Để chuẩn bị Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát các nội dung, nghiên cứu các văn bản, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, dự thảo các Nghị quyết trình HĐND tỉnh theo đúng quy trình, quy định; các Ban của HĐND thống nhất thời gian, cách thức thẩm tra các báo cáo, số liệu đánh giá phản ánh đúng thực chất tình hình, bảo đảm chất lượng.

Đối với các nội dung chuyên đề, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, xem xét trình HĐND tỉnh đối với một số nội dung liên quan đến công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, điều chỉnh giá vệ sinh môi trường…. Từ nay đến khi diễn ra kỳ họp, tiếp tục rà soát, bổ sung các nội dung đủ điều kiện để trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp lần này.

Đối với việc tổ chức tiếp xúc cử tri, căn cứ vào diễn biến của dịch COVID-19 và điều kiện thực tế tại các địa phương để tổ chức việc tiếp xúc cử tri trực tiếp, trực tuyến, chuyên đề hoặc hình thức khác phù hợp. 

Tú Anh
Dẫn nguồn: http://baophutho.vn/

 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com