Thứ 6 | 08/08/2014


Ảnh minh họa 

Sau 2 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM bộ mặt nông thôn đã có những thay đổi đáng kể. Nhiều địa phương đã đạt được các tiêu trí về NTM. Nhưng các tiêu chí về xây dựng văn hoá nông thôn mới vẫn còn hạn chế điển hình như công tác tuyên truyền cổ động trực quan tuy đã được quan tâm về cơ sở vật chất nhưng việc trang trí khánh tiết như thế nào? Tuyên truyền ra sao? Cho đúng quy chuẩn bài bản, hiệu quả tuyên truyền cao đến với người dân thì vẫn chưa thực sự được các địa phương quan tâm đúng mức. Thực hiện kế hoạch số 27/KH – SVHTTDL của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngày 29 tháng 4 năm 2014 về việc triển khai thực hiện xây dựng xã văn hoá nông thôn mới năn 2014, 2015. Phòng TTCĐ – TTVHTT đã biên soạn tài liệu, tham gia diễn giảng về nghiệp vụ trang trí khánh tiết hội trường, hội nghị, cổ động trực quan nhà văn hoá khu, xã trong chương trình hướng dẫn nghiệp vụ văn hoá, văn nghệ cơ sở cho các xã xây dựng nông thôn mới từ ngày 28/7 đến ngày 4/8 tại ba xã Sơn Dương, Sơn Vi, Cao xá của huyện Lâm Thao.

Việc hướng dẫn về nghiệp vụ TTCĐ trực quan đã giúp cán bộ chuyên trách truyên truyền ở cơ sở có thêm vốn kiến thức bài bản về chuyên môn, nâng cao trình độ nghiệp vụ trang trí cổ động trực quan để góp phần thực hiện các tiêu trí xây dưng văn hoá nông thôn mới theo kế hoạch của Sở đề ra.

Ngoài việc hướng dẫn cơ sở hiện nay phòng TTCĐ – TTVHTT tiến các hoạt động hướng dẫn cơ sở về tuyên truyền Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập ngành Văn hoá – Thông tin (28/8/1945 – 28/8/2014)

Thiết kế ma két tranh cổ động gửi các 13 huyện, thi, thành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 69 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Quách Thanh Thuỳ - TTVHTT

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com