Thứ 7 | 05/01/2019
Thực hiện Quyết định số 419/QĐ-SVHTTDL ngày 10/11/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế thi đua khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ; Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Phú Thọ.
 
Ngày 03/01/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Thủy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở – Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các thành viên hội đồng đã tiến hành họp, bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở năm 2018. Các tập thể, cá nhân thuộc huyện, thành, thị có nhiều đóng góp tích cực trong công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình năm 2018.
 

Quang cảnh họp Hội đồng
 
Sau khi nghe Văn phòng Sở - Cơ quan thường trực Hội đồng báo cáo tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng năm 2018. Các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận kỹ các trường hợp đề nghị theo quy định.
Sau khi các thành viên Hội đồng thảo luận cho ý kiến trên cơ sở tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân đề nghị. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín. Kết quả cụ thể như sau: 36 tập thể và 389 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 38 tập thể và 66 cá nhân được Giám đốc Sở tặng Giấy khen; 52 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. Đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 06 đơn vị, Cờ thi đua xuất sắc cho 01 đơn vị; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 10 cá nhân thuộc Sở.
Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng giao Văn phòng Sở - Cơ quan thường trực Hội đồng rà soát, trình Chủ tịch Hội đồng ra quyết định công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đủ điều kiện; trình Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân theo quy định./.

Lương Thị Vân Anh
Văn phòng Sở 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com