Thứ 6 | 15/07/2022
PhuthoPortal - Chiều nay (ngày 14/7/2022), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức bế mạc Kỳ họp thứ Tư sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng đăng tải toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu
bế mạc kỳ họp
- Thưa các quý vị đại biểu khách quý!

- Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

- Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!


Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá 19 đã hoàn thành chương trình nội dung đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, xem xét các báo cáo thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan chức năng; thảo luận và quyết định các nội dung chuyên đề quan trọng theo chương trình kỳ họp. Việc thảo luận dân chủ, xem xét thấu đáo và thông qua 15 nghị quyết đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, có ý nghĩa quan trọng, tác động đến nhiều mặt tích cực của đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022 và những năm tiếp theo. Kỳ họp lần này, với tinh thần tiếp tục đổi mới, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động thảo luận, đề cao trách nhiệm trong hoạt động chất vấn, giải trình và tổ chức truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình tại hội trường đã tạo không khí làm việc sôi nổi, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người dân, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trong toàn tỉnh.

Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, chúng ta được đón đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội về dự và chỉ đạo, chung vui cùng với những kết quả đạt được trên các mặt của tỉnh Phú Thọ. Đồng thời, định hướng và đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp lớn, có tầm nhìn xa để tỉnh Phú Thọ thực hiện trong thời gian tới. Đây là sự cổ vũ, động viên, là niềm tin cho chúng ta quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

- Thưa các vị đại biểu khách quý!

Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!


Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tạo đà cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tuy nhiên dự báo tỉnh ta sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, những tác động của dịch bệnh Covid-19; thời tiết, biến đổi khí hậu khó lường. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm chính trị cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng các ngành, các lĩnh vực và của mỗi địa phương, đơn vị, cơ sở; coi đây là nhiệm vụ quan trọng của tập thể Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và từng sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân. Trong đó, đề nghị tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là: Tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 mà Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua, giữ vững ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu của cả năm 2022, tạo thế và lực cho phát triển cả giai đoạn 2021 - 2025. Khai thác tối đa thị trường trong nước; đồng thời phải phòng ngừa, ứng phó với các bất ổn từ bên ngoài tác động; thực hiện tốt chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, sinh kế, việc làm, đời sống người lao động, người nghèo, người yếu thế. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo chất lượng, gửi xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương trước khi trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua, làm cơ sở để xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững. Khẩn trương triển khai thực hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia về: Xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh mà Hội đồng nhân dân tỉnh vừa thông qua.

Phát triển các ngành kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm. Nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp; chú trọng xây dựng các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; áp dụng thực hành nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế của tỉnh; hình thành thêm các chuỗi giá trị, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Có giải pháp thúc đẩy phát triển nền kinh tế xanh, tuần hoàn, hữu cơ, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên hiện có. Nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần tăng thu nhập cho người dân, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi; ứng phó, khắc phục thiên tai. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chú trọng rà soát các tiêu chí, xác định lộ trình cụ thể để huy động, lồng ghép nguồn lực đầu tư theo thứ tự ưu tiên; phấn đấu hết năm 2022 có thêm ít nhất 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phát triển công nghiệp có trọng điểm, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, các ngành, sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Theo dõi sát diễn biến thị trường để có phương án phân phối, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp do các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất.

Hai là: Tập trung thực hiện khâu đột phá của tỉnh về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhiều dự án mới đầu tư vào tỉnh; tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất; phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra cho cả năm 2022.  Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu công nghiệp Phú Hà, Cẩm Khê, khởi công mới khu công nghiệp Tam Nông, Hạ Hòa và các cụm công nghiệp đã được tỉnh phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn. Khẩn trương triển khai đồng bộ và đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 và thực hiện gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nhằm khơi thông nguồn lực, khơi dậy mọi tiềm năng, tạo động lực để vượt qua khó khăn, thách thức. Xác định công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo 100% kế hoạch vốn được giao; xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện giải ngân nguồn vốn theo các mốc thời gian cụ thể, nhất là đối với các công trình khởi công mới. Đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, tháo gỡ kịp thời những điểm nghẽn, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công, thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng. Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án giải ngân tốt. Theo dõi sát biến động giá vật liệu xây dựng, kịp thời có giải pháp hỗ trợ các nhà thầu thi công khắc phục khó khăn do giá vật liệu tăng cao để không ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng các công trình đầu tư công. Chú trọng phát triển các dự án giao thông trọng điểm; các tuyến đường giao thông kết nối khu công nghiệp, vùng nhiên liệu, các khu du lịch, có tác dụng lan tỏa, tạo liên kết vùng. Thúc đẩy xuất nhập khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững. Phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Thọ trở thành trung tâm phát triển, trong đó thành phố Việt Trì là thành phố hạt nhân và trở thành đầu tàu lôi kéo các địa phương khác cùng phát triển.

Ba là: Tăng cường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính, ngân sách; xây dựng giải pháp cụ thể, phù hợp để tăng thu ngân sách, nhất là thu ngoài quốc doanh đối với hộ kinh doanh cá thể và đảm bảo cân đối chi thường xuyên. Tính toán các nguồn thu để bù đắp thiếu hụt do tác động của đại dịch. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý thuế; xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, chống chuyển giá; quản lý chặt chẽ thu thuế khoán đối với các hộ kinh doanh, kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng thuế. Thực hiện hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi tiêu ngân sách. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước, đặc biệt khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11 của Chính phủ; tạo điều kiện thuận lợi để mọi cá nhân, tổ chức, các nhà doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Bốn là: Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững thành tích cao, nhất là giáo dục mũi nhọn. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài cho tỉnh. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy và học; xây dựng trường chuẩn quốc gia, thực hiện sắp xếp trường học theo kế hoạch. Tăng cường quản lý thu, chi trong các cơ sở giáo dục, triển khai thực hiện đúng quy định về các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục công lập. Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Chú trọng công tác khám, chữa bệnh; phát triển y tế, ứng dụng công nghệ cao trong chuẩn đoán, điều trị bệnh và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện. Bảo đảm và cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư, thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh. Nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở; chủ động trong công tác ứng phó, xử lý dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh mới. Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế đảm bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Kiểm soát chặt chẽ thông tin xấu, độc hại, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai lệch; nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp thông tin trên cổng, trên trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước, nhằm phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững. Chú trọng đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo của tỉnh, các điểm du lịch có tiềm năng về du lịch sinh thái gắn với phát triển làng nghề truyền thống; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Quan tâm giải quyết việc làm cho người lao động; cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người dân, nhất là người nghèo, người ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã khu vực nông thôn; phấn đấu giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Năm là: Bảo đảm quốc phòng, an ninh; luôn giữ vững thế an ninh chủ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, tạo môi trường ổn định phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nâng cao đạo đức nghề nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp đi đôi với kiểm tra, giám sát, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển chính quyền số, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão và đảm bảo an toàn các công trình hiện có. Đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho sinh hoạt và sản xuất. Tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Nghiêm túc chấn chỉnh, xử lý triệt để tình trạng phương tiện quá khổ, quá tải trên địa bàn tỉnh. Quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên đi đôi với bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm việc khai thác trái phép tài nguyên, khoáng sản. Làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phát huy vai trò của người đứng đầu, quan tâm giải quyết những tiềm ẩn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, kịp thời giải quyết vướng mắc đảm bảo chính sách của nhà nước. Thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh an toàn thông tin trên không gian mạng.

- Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

- Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Kỳ họp lần thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 đã thành công tốt đẹp. Kết quả kỳ họp đã tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2022. Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước cử tri và toàn thể Nhân dân của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị và tiến hành kỳ họp; cùng với các cơ quan, tổ chức hữu quan, cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ và các cơ quan thông tin tuyên truyền đã theo dõi, phản ánh kịp thời về diễn biến trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

Ngay sau kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình, tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và của Hội đồng nhân dân tỉnh để chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua; khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; khắc phục khuyết điểm, hạn chế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành; sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện việc tiếp xúc cử tri, phổ biến kết quả kỳ họp, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp; đồng thời tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết. Các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kết quả kỳ họp, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp đến cử tri và Nhân dân được biết để theo dõi, giám sát và thực hiện.

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, xin trân trọng cám ơn đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội cùng các đại biểu đã về dự và chỉ đạo kỳ họp. Xin gửi tới các quý vị khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cán bộ, chiến sĩ và toàn thể cử tri, Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Tư, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa 19.        
                                        
Xin trân trọng cám ơn!

* Đầu đề do BBT đặt

Dẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com