Thứ 3 | 11/06/2024

Mọi trẻ em đều có quyền được vui chơi. Đây là quyền cơ bản đã được công nhận trong Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em và Luật Trẻ em Việt Nam.
Dựa trên nguyên tắc này, vào ngày 25 tháng 3 năm 2024, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết do Việt Nam khởi xướng và chủ trì đề xuất, tuyên bố ngày 11 tháng 6 hằng năm là Ngày Quốc tế Vui chơi.

Ảnh: Internet

Mục đích của ngày Quốc tế Vui chơi là để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chơi đối với sự phát triển của trẻ em và để khuyến khích việc chơi là một phần quan trọng của cuộc sống cho mọi lứa tuổi.
Ngày Quốc tế Vui chơi không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về quyền lợi của trẻ em trên toàn cầu mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với trẻ em Việt Nam.
Ðảng và Nhà nước ta luôn coi việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ, chiến lược được ưu tiên hàng đầu. Việc bảo đảm các quyền về học tập, chăm sóc, nuôi dưỡng và vui chơi, giải trí góp phần vào sự phát triển và hình thành nhân cách của trẻ em. Ðiều 17, Luật Trẻ em năm 2016 quy định: Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí; được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi. Đồng thời, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 nhấn mạnh việc bảo đảm quyền tiếp cận, hưởng thụ, tham gia và sáng tạo văn hóa của mỗi người dân và cộng đồng, trong đó có trẻ em thông qua các trung tâm văn hóa nghệ thuật cùng với các thiết chế văn hóa khác như bảo tàng, thư viện; Kế hoạch triển khai thực hiện Công tác Gia đình năm 2024 của Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình tỉnh Phú Thọ đưa việc thực hiện tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới trong gia đình, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em là một trong những nhiệm vụ thường xuyên.
Việc có thêm một ngày lễ quốc tế trong Tháng 6 - Tháng hành động vì trẻ em Việt Nam sẽ giúp cho các hoạt động bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ngày càng có ý nghĩa thiết thực hơn.

 PHÒNG QLVH&GĐ

 

 

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com