Thứ 5 | 19/05/2022

Ngày 19-8-1962, Bác Hồ về thăm Hợp tác xã Nam Tiến, huyện Lâm Thao, Người hỏi chuyện chị Tư - xã viên hợp tác xã. Ảnh tư liệu

(baophutho.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chín lần về Phú Thọ. Tình cảm mến yêu và sự kỳ vọng Bác dành cho Đất Tổ không chỉ là niềm tự hào vô hạn, mà còn là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng Phú Thọ ngày càng văn minh, giàu mạnh. 

 

Khắc sâu lời dạy của Bác qua những lần về thăm Phú Thọ, nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã và đang ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành phong trào rộng khắp, ngày càng đi vào chiều sâu và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi ngành, mọi cấp, mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, qua thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

 

Hiệu quả rõ nét từ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn tỉnh nói chung và trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng chính là nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên mọi lĩnh vực, trong các phong trào thi đua để người dân làm theo. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, đồng lòng, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, khai thác lợi thế phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực như: Làm đường bê tông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, cải tạo công trình thủy lợi, hỗ trợ nhau thoát nghèo... góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc học và làm theo Bác đã trở thành phong trào thi đua tại nhiều bản làng, từ đó xuất hiện nhiều cá nhân, điển hình tiên tiến, thực sự có sức lan tỏa trong xã hội: Các bác sỹ tận tình vì bệnh nhân, các thầy cô giáo hết lòng giúp đỡ các em học sinh vươn lên trong học tập...

 

Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện quyết liệt, sâu rộng, bằng những giải pháp cụ thể, phù hợp thực tế địa phương, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ngày càng thấm sâu vào tâm trí mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh. 
 

Với những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy các cấp, cơ quan, đơn vị đang đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trong đó, thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ "học tập" sang "làm theo" Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Đây cũng sẽ là động lực, là niềm tin để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng tiếp tục gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong học và làm theo Bác Hồ kính yêu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phạm Kim
Dẫn nguồn: http://baophutho.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com