Thứ 6 | 22/03/2019
Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân" và "Nghệ nhân ưu tú" là phần thưởng tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ, truyền dạy ở các lĩnh vực: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian. Việc xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được thực hiện và công bố 3 năm/lần theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.
Ngày 08 tháng 3 năm 2019, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 355/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 561 cá nhân “Đã có cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc”. Tỉnh Phú Thọ vinh dự có 15 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”, trong đó có 14 cá nhân được phong tặng danh hiệu thuộc loại hình “Nghệ thuật trình diễn dân gian” và 01 cá nhân được phong tặng danh hiệu thuộc loại hình “Ngữ văn dân gian”.
 Cùng ngày Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 356/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân" cho 62 cá nhân “Đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc”. Tỉnh Phú Thọ có 6 nghệ nhân ưu tú được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” đứng thứ 2 (sau thành phố Hà Nội có 07 cá nhân) về số lượng nghệ nhân trong tổng số 26 tỉnh, thành phố có nghệ nhân được phong tặng.
Trước đó, vào năm 2015 tỉnh Phú Thọ đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho 15 cá nhân và truy tặng danh hiệu cho 02 cá nhân thuộc loại hình “Nghệ thuật trình diễn dân gian”.
Như vậy qua 2 đợt xét tặng, hiện nay tỉnh Phú Thọ đã có 06 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân" và 32 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”. Đây là sự ghi nhận, động viên, khích lệ của Nhà nước đối với những cá nhân đã và đang cố gắng lưu giữ những tinh hoa văn hóa, nghệ thuật truyền thống, góp phần vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 
 
Dưới đây là một số hình ảnh các “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Hai - năm 2019.
  

Nghệ nhân nhân dân Nguyễn Thị Sủng và nghệ nhân ưu tú Bùi Thị Huê

truyền dạy Hát Xoan tại đình Thét, xã Kim Đức.
 

Nghệ nhân nhân dân Lê Xuân Ngũ truyền dạy Hát Xoan

cho các thành viên phường Xoan Phù Đức tại nhà riêng.
  

Nghệ nhân nhân dân Lê Thị Huệ giảng giải về lịch sử Hát Xoan

 cho các thành viên phường Xoan Kim Đái.
 
Thanh Thủy - Phòng Quản lý Di sản văn hóa.
Vui lòng chờ giây lát, hoặc có thể tải về xem Click vào để tải về
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com