Thứ 5 | 16/11/2023
Tin và ảnh: Thanh Thủy - Phòng Quản lý Di sản văn hóa 
 
     Ngày 10 tháng 11 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định về việc công bố đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Tỉnh Phú Thọ vinh dự có thêm 03 di sản được đưa vào Danh mục, gồm: Lễ hội đền Du Yến, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba (Quyết định số 3428/QĐ-BVHTTDL); lễ hội Rước Chúa Gái, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao (Quyết định số 3429/QĐ-BVHTTDL) và Lễ hội Mở cửa rừng của người Mường, huyện Yên Lập (Quyết định số 3430/QĐ-BVHTTDL).
     Như vậy từ năm 2016 đến nay, tình Phú Thọ đã có tổng số 17 di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó có 09 di sản thuộc loại hình “Lễ hội truyền thống”; 06 di sản thuộc loại hình “Tập quán xã hội và Tín ngưỡng”; 02 di sản thuộc loại hình “Nghề thủ công truyền thống”. 
     Việc đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành triển khai hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đây là hoạt động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tầng lớp nhân dân trong việc gìn giữ, phát huy giá trị của di sản cũng như đề ra những giải pháp quản lý, bảo vệ phù hợp, bảo đảm sức sống của di sản trên vùng quê Đất Tổ./.
 
Một số hình ảnh của 03 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023Đoàn rước trong lễ hội Đền Du Yến, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba
 
Trình trò Bách nghệ khôi hài trong Lễ hội Rước Chúa Gái, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao
 
Thầy Mo làm lễ cúng Rừng tại Lễ hội mở cửa Rừng của người Mường, huyện Yên Lập

 

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com