Thứ 3 | 07/06/2022
     Nhằm vinh danh các giá trị của di sản văn hóa Mo Mường ở trong nước và quốc tế, khảng định và khuyến khích sự sáng tạo các biểu đạt truyền khẩu, nghệ thuật diễn xướng dân gian truyền thống trong di sản văn hóa Mo Mường, nâng cao nhận thức của cộng đồng người Mường và nhân dân cả nước về giá trị di sản văn hóa Mo Mường, tích cực tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Mo Mường góp phần xây dựng nền Văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 25/11/2021 về việc phối hợp xây dựng bộ hồ sơ khoa học quốc gia về di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, trong đó Phú Thọ cùng với các tỉnh Ninh Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Đắk Lắk và thành phố Hà Nội là địa phương phối hợp cùng xây dựng hồ sơ.

     Ngày 30/5/2022 tại thành phố Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa Mo Mường, đệ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng bộ hồ sơ Mo Mường. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí đại biểu:Đồng chí Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban chỉ đạo,đại biểu đại diện cho 7 tỉnh, thành phốgồm: TP. Hà Nội, các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Đắc Lắc là thành viên Ban chỉ đạo và Ban xây dựng xây dựng bộ hồ sơ khoa học di sản văn hóa Mo Mường, đệ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đại diện tỉnh Phú Thọ tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đắc Thủy – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Ban xây dựng hồ sơ.

         
Đồng chí Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 
Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy – TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ
 
     Hội nghị đã nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo) báo cáo về tiến độ triển khai Kế hoạch, dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Xây dựng hồ sơ Di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

     Tại Hội nghị, các đồng chí đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về công tác triển khai xây dựng bộ hồ sơ: đảm bảoyêu cầu chất lượng, khoa học, đúng tiến độ. Cơ quan chủ trì có văn bản, mẫu biểu hướng dẫn các địa phương thực hiện theo yêu cầu xây dựng hồ sơ đệ trình UNESCO, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong công tác kiểm kê, khảo sát, tổ chức Hội thảo khoa học, quay phim tư liệu…;thống nhất về nội dung và phương pháp giữa các địa phương và đảm bảo yêu cầu chất lượng thông tin, báo cáo, tiến độ thời gian quy định.

 
Đồng chí Bùi Văn Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, kết luận tại Hội nghị
 
     Để phối hợp tốt các nội dung xây dựng bộ hồ sơ khoa học di sản văn hóa Mo Mường, đệ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, tỉnh Phú Thọ sẽ triển khai công tác kiểm kê, lấy cam kết cộng đồng và tổng hợp báo cáo công tác kiểm kê về di sản Mo Mường trên địa bàn tỉnh;Phối hợp với Viện Âm nhạc trong công tác khảo sát hiện trạng, thu thanh, quay phim di sản Mo Mường tại địa phương; tham gia hội thảo trong nước và hội thảo quốc tế… Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về di sản Mo Mường để nâng cao ý thức của cộng đồng người Mường và nhân dân trên địa bàn tỉnh về giá trị di sản văn hóa Mo Mường.

     Cũng trong khuôn khổ chương trình Hội nghị, Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã tham gia Đoàn khảo sát, trao đổi kinh nghiệm xây dựng mô hình Điểm du lịch văn hóa cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

 
 Đoàn khảo sát mô hình Điểm du lịch văn hóa cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
 
Bài và ảnh:
Phùng Thị Hoa Lê - Nguyễn Trương Phương Hà
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com