Thứ 2 | 06/11/2023

Hồng Vân- Phòng Quản lý Văn hóa & Gia đình

     Từ ngày 31 tháng 10 đến 03 tháng 11 năm 2023 tại Hội trường UBND xã Lai Đồng, huyện Thanh Sơn. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Mường tại xã Lai Đồng, huyện Tân Sơn.  Đây là một trong những nội dung thực hiện kế hoạch triển khai các nhiệm vụ Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Phú Thọ.
     Học viên tham gia lớp tập huấn là thành viên các câu lạc bộ văn nghệ dân gian dân tộc Mường của xã Lai Đồng huyện Tân Sơn; các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc Mường xã Lai Đồng.

Quang cảnh lớp truyền dạy

     Trong thời gian tổ chức lớp tập huấn các học viên được các giảng viên và các nghệ nhân trao đổi, truyền dạy, học tập và bổ sung các kiến thức, kỹ năng cơ bản về tổ chức, hoạt động, duy trì sinh hoạt câu lạc bộ; các kỹ năng dàn dựng, xây dựng chương trình văn nghệ, viết lời giời thiệu, dẫn chương trình, kỹ năng trình diễn…. từ những loại hình diễn xướng dân gian của dân tộc Mường như hát rang, hát ví, cồng chiêng, đâm đuống… để từ đó các học viên nắm vững khi thực hành, ứng dụng, phát huy hiệu quả vào hoạt động tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tại địa phương. Sau đó, các học viên báo cáo trực tiếp kết quả tập huấn bằng việc tự dàn dựng và tổ chức, trình diễn một chương trình văn nghệ dân gian từ những loại hình diễn xướng dân gian tiêu biểu của dân tộc Mường tại buổi tổng kết.

Tiết mục hát rang, hát ví biểu diễn tại buổi tổng kết lớp tập huấn

     Kết thúc lớp tập huấn, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành Lớp tập huấn xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian cho 45 học viên xã Lai Đồng, huyện Tân Sơn.

Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia lớp tập huấn

     Thông qua lớp tập huấn nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mường. Đồng thời, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng về giá trị của văn hóa truyền thống, đề cao vai trò chủ thể văn hóa của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số… góp phần bảo tồn, giữ gìn, phổ biến, trao truyền và phát huy những loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường trên địa bàn huyện Tân Sơn nói riêng và đồng bào dân tộc Mường tỉnh Phú Thọ nói chung.
     Lớp tập huấn đã tiếp lửa cho các nghệ nhân và học viên thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc và niềm tự hào  của đồng bào dân tộc Mường, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên quê hương đất Tổ./.

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com