Thêm 26 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thêm 26 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thêm 26 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia  Lễ hội đền Du Yến, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Du Yến, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Du Yến, xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Lễ hội đền Chẹo, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông - Xuân Giáp Thìn 2024

Lễ hội đền Chẹo, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông - Xuân Giáp Thìn 2024

Lễ hội đền Chẹo, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông - Xuân Giáp Thìn 2024

Lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội rước Chúa Gái và bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh đình Cả, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao.

Lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội rước Chúa Gái và bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh đình Cả, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao.

Lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội rước Chúa Gái và bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh đình Cả, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao.

LỄ ĐÓN NHẬN DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA  “TẬP QUÁN XÃ HỘI VÀ TÍN NGƯỠNG LỄ MỞ CỬA RỪNG CỦA NGƯỜI MƯỜNG HUYỆN YÊN LẬP TỈNH PHÚ THỌ VÀ KHAI  MẠC LỄ HỘI NĂM 2024’’

LỄ ĐÓN NHẬN DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA “TẬP QUÁN XÃ HỘI VÀ TÍN NGƯỠNG LỄ MỞ CỬA RỪNG CỦA NGƯỜI MƯỜNG HUYỆN YÊN LẬP TỈNH PHÚ THỌ VÀ KHAI MẠC LỄ HỘI NĂM 2024’’

LỄ ĐÓN NHẬN DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC GIA “TẬP QUÁN XÃ HỘI VÀ TÍN NGƯỠNG LỄ MỞ CỬA RỪNG CỦA NGƯỜI MƯỜNG HUYỆN YÊN LẬP TỈNH PHÚ THỌ VÀ KHAI MẠC LỄ HỘI NĂM 2024’’

Hội Vật đuổi giải đình Vĩnh Mộ, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao,  tỉnh Phú Thọ

Hội Vật đuổi giải đình Vĩnh Mộ, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Hội Vật đuổi giải đình Vĩnh Mộ, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Kiểm kê, khảo sát, đề xuất giải pháp bảo tồn di sản hát Chèo  trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Kiểm kê, khảo sát, đề xuất giải pháp bảo tồn di sản hát Chèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Kiểm kê, khảo sát, đề xuất giải pháp bảo tồn di sản hát Chèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh nhà thờ họ Quách Dương Khê

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh nhà thờ họ Quách Dương Khê

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá cấp tỉnh nhà thờ họ Quách Dương Khê

Lễ công bố Bảo vật quốc gia “Bộ sưu tập Nha chương” và Di sản văn hoá “Nghề làm bánh chưng, bánh giầy”

Lễ công bố Bảo vật quốc gia “Bộ sưu tập Nha chương” và Di sản văn hoá “Nghề làm bánh chưng, bánh giầy”

baophutho.vnTối 23/11, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức Lễ công bố các quyết định công nhận: Bảo vật quốc gia “Bộ sưu tập Nha Chương”; Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống - Nghề làm bánh chưng, bánh giầy của huyện Cẩm Khê, TP Việt Trì, huyện Tam Nông và vinh danh Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ lần thứ IV, năm 2023.

Giáo dục truyền thống thông qua di sản văn hóa tại Bảo tàng Hùng Vương  góp phần phát triển năng lực học sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Giáo dục truyền thống thông qua di sản văn hóa tại Bảo tàng Hùng Vương góp phần phát triển năng lực học sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Giáo dục truyền thống thông qua di sản văn hóa tại Bảo tàng Hùng Vương góp phần phát triển năng lực học sinh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Trang : 1
 
2
 
3
 
Văn bản mới
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com