Thứ 6 | 09/12/2022
PhuthoPortal - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, chiều ngày 8/12/2022, Kỳ họp thứ Năm - HĐND tỉnh khóa XIX đã thông qua 23 Nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp

Tại phiên làm việc, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có bài phát biểu làm rõ những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đồng chí cho biết: Trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động, tình hình trong nước, trong tỉnh có nhiều khó khăn, song kinh tế của tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng 7,97%; hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều tăng cao. Đây là tín hiệu đáng mừng về hoạt động của các thành phần kinh tế.

Nhiệm vụ trọng tâm về giải phóng mặt bằng (GPMB) được cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, dự án đầu tư tư nhân trọng điểm. Quyết liệt chỉ đạo, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm, thực hiện đồng loạt 19/19 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là 18 tuyến đường kết nối các khu công nghiệp, vùng nguyên liệu với các tuyến giao thông quốc gia, liên vùng, liên tỉnh. Chủ động phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, thành phố Hà Nội, các tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang để triển khai các dự án giao thông kết nối; hướng đến mục tiêu năm 2025 cơ bản các tuyến giao thông đối ngoại với các tỉnh xung quanh hoàn thành.

Các chỉ số về môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục được cải thiện. Công tác phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực. “Những kết quả đạt được thể hiện rõ sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là sự nỗ lực vượt khó, vươn lên của Đảng bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp toàn tỉnh, khẳng định kết quả của cả quá trình phấn đấu thực hiện trong suốt thời gian vừa qua” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu làm rõ những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Nhận định rõ những thuận lợi, khó khăn trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang cho biết: UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt khâu đột phá về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, trọng tâm là công tác bồi thường, GPMB. Trong đó, yêu cầu Thủ trưởng, người đứng đầu các cấp, các ngành cần tiếp tục bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh để quyết liệt, chủ động triển khai các chương trình, dự án. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai kịp thời, đồng bộ ngay từ đầu năm 2023 đối với các chính sách mới về bồi thường, GPMB như chính sách, chế độ, đơn giá bồi thường, mức hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; chính sách về bồi thường cây cối, hoa màu; bồi thường về nhà ở, vật kiến trúc… Tập trung, quyết liệt chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém; giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã với công tác GPMB.

Cùng với đó, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là đối với 12 dự án giao thông kết nối liên vùng, liên huyện, giao thông đối ngoại; hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các dự án du lịch, dịch vụ trọng điểm ở thành phố Việt Trì, các huyện: Tam Nông, Thanh Thủy, Hạ Hòa, Tân Sơn. Tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành để hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư, giao đất, cho thuê đất, xây dựng,... Đồng thời rà soát các quy trình, thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện ở từng khâu, từng dự án.

Về phát triển các lĩnh vực kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, nắm bắt tình hình hoạt động của doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp chủ lực sớm phục hồi, phát triển sản xuất. Tập trung chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong đó, tập trung xây dựng và triển khai Đề án tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh gọn đầu mối các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. “UBND tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo, điều hành, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023” - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.


Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết trình tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu đánh giá cao tinh thần đổi mới, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh cũng như các cơ quan dự họp, tạo không khí làm việc sôi nổi, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo người dân, đáp ứng sự kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo đà để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng các ngành, các lĩnh vực và của mỗi địa phương, đơn vị, cơ sở; coi đây là nhiệm vụ quan trọng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và từng sở, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân.

“Các cấp, ngành cần nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thích ứng linh hoạt, hiệu quả với bối cảnh, tình hình mới, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tranh thủ, tận dụng cơ hội, thời cơ để huy động nguồn lực hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển toàn diện” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành cần tập trung chỉ đạo tổ chức kịp thời Quy hoạch tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; huy động các nguồn lực xã hội phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Phát triển nông nghiệp theo hướng mở để huy động các nguồn lực xã hội phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững; phát triển nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Đối với công nghiệp, cần tập trung phát triển công nghiệp có giá trị gia tăng lớn, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đây là nhiệm vụ xuyên suốt, trọng tâm của năm 2023 và cho đến hết nhiệm kỳ.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; bảo đảm an ninh an toàn thông tin trên không gian mạng; kiểm soát chặt chẽ thông tin xấu, độc hại, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Tăng cường nắm bắt tình hình, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữa vững trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu yêu cầu: Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của HĐND tỉnh để chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua. Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Cùng với đó, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết đã được ban hành; sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện việc tiếp xúc cử tri, phổ biến kết quả kỳ họp, các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp; đồng thời tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND, các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết.Lệ Thủy - Hương Giang
Dẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/

Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com