Thứ 4 | 02/12/2020
       Trong 2 ngày 30/11 và 01/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn hóa, Thể thao và Gia đình tỉnh Phú Thọ năm 2020 cho hơn 400 học viên là cán bộ phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành, thị; Cán bộ văn hóa các xã, phường, thị trấn; Ban chủ nhiệm các Câu lạc bộ Phòng chống bạo lực gia đình, Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc; Cán bộ phụ trách Thư viện huyện, thành, thị; chủ thư viện tư nhân/phòng đọc tư nhân.
 
Đồng chí Nguyễn Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban tổ chức lớp bồi dưỡng phát biểu khai mạc
 
       Tại Lớp bồi dưỡng, hơn 400 học viên được tập huấn các nội dung: Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xét tặng Danh hiệu “Gia đình văn hóa” “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” (theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ); Hướng dẫn triển khai Luật Thư viện và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Phổ biến các văn bản về công tác gia đình do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức hoạt động của ban chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện, xã, thị trấn và thành lập, duy trì câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ triển khai các hoạt động công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Phổ biến, hướng dẫn quy định về đánh giá phong trào thể dục quần chúng và các văn bản mới liên quan.
 

 
Giảng viên Khuất Văn Quý - Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền đạt chuyên đề: Hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức hoạt động của ban chỉ đạo công tác gia đình cấp huyện, xã, thị trấn và thành lập, duy trì câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ triển khai các hoạt động công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại lớp học
 
Giảng viên Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VH,TT&DL truyền đạt về Luật Thư viện, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.
 
       Các học viên đã tiếp thu nội dung các bài giảng và thẳng thắn trao đổi, thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nghiệp vụ về văn hóa, gia đình, thể thao tại địa phương và được giảng viên trực tiếp giải đáp tại lớp học.
 
Các học viên đã thẳng thắn trao đổi chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tại địa phương
 
       Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, bổ sung, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về văn hóa, thể thao và gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và gia đình trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ đang trực tiếp làm công tác văn hóa, thể thao và gia đình trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự phối hợp, liên kết chặt chẽ trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng chuyên môn của cán bộ ngành văn hóa, thể thao và du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển. 

Quách Thị Sinh - Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com