Thứ 4 | 15/10/2014
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh đề nghị phối hợp tuyên truyền Cuộc thi sáng tác tiêu đề và biểu tượng Du lịch Quảng Ninh (Văn bản số 2366/SVHTTDL-XTDL ngày 06/10/2014). Theo  đó, thời gian tổ chức cuộc thi bắt đầu từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2015; thời gian nhận bài dự thi (từ tháng 9/2014 đến 15/4/2015)
Đối tượng tham gia dự thi: Các tổ  chức, cá nhân Việt Nam trong và  ngoài nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài.
Thể lệ và thông tin chi tiết về cuộc thi, xem chi tiết tại Website: halongtourism.com.vn   và địa chỉ:    thilogodulichqn@gmail.com trên facebook
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com