Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ - Sau 5 năm được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ - Sau 5 năm được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Ngày 06 tháng 12 năm 2012, “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ, Việt Nam” được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Thư tịch cổ Hán Nôm với  di sản Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương

Thư tịch cổ Hán Nôm với di sản Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ngày 6/12/2012. Điều đó thêm lần nữa khẳng định vùng đất Tổ Phú Thọ với vị thế địa - chính trị, địa-văn hóa đã trở thành trung tâm của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Thế kỷ XVII, sách Nam Việt thần kỳ hội lục cho biết có 73 làng thờ cúng Hùng Vương, trong đó có 11 làng đã có sắc phong của triều đình

Thực trạng và giải pháp bảo tồn,  phát huy giá trị di tích Thờ cúng Hùng Vương trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ.

Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thờ cúng Hùng Vương trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ.

Để bảo tồn và phát huy tốt giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ trong đời sống tinh thần của cộng đồng, chúng ta cần kiểm kê đánh giá thực trạng các di tích gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp khoa học, phù hợp để bảo tồn, khôi phục, phục dựng các di tích và lễ hội thờ cúng Hùng Vương đã bị mai một nhằm phát huy hơn nữa giá trị của Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong đời sống tinh thần của cộng đồng dân tộc và đáp ứng với những yêu cầu của công ước quốc tế năm 2003 của UNESCO về bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể đã được thế giới ghi danh.

Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, sưu tầm, hệ thống nghi lễ, tục thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”

Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, sưu tầm, hệ thống nghi lễ, tục thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”

Ngày 18/3, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, sưu tầm, hệ thống nghi lễ, tục thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” của Hội Văn nghệ dân gian tỉnh. Dự hội nghị có các thành viên Hội đồng Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh; các thành viên phản biện đề tài; lãnh đạo một số phòng, ban của Sở KH&CN, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch cùng các thành viên thuộc nhóm tham gia đề tài.

Vua Hùng trong tâm thức Hồ Chí Minh

Vua Hùng trong tâm thức Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh sinh ra, lớn lên trên vùng đất có truyền thống văn hóa, hiếu học. Người hiểu sâu sắc tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là thành tố vô cùng quan trọng có từ hàng ngàn năm lịch sử, một bản sắc văn hóa độc đáo của người Việt.

Vua Hùng trọng dụng hiền tài

Vua Hùng trọng dụng hiền tài

Từ thời Hùng Vương dựng nước, hiền tài đã được coi là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí ấy chỉ xuất hiện trong những hoàn cảnh cụ thể. Nếu không có cái nhìn đặc biệt thì Vua Hùng cũng khó có thể phát hiện, thu hút, trọng dụng được hiền tài.

Tìm hiểu Nghi thức Tế lễ thờ cúng Hùng Vương.

Tìm hiểu Nghi thức Tế lễ thờ cúng Hùng Vương.

Tế lễ là hoạt động tín ngưỡng có tính cách tập thể cùng thể hiện một sự tôn thờ và sự kính trọng, biết ơn đến 18 chi đời các Vua Hùng đã có công dựng nước Văn Lang- Nhà nước đầu tiên của dân tộc Việt Nam và các đấng Thần linh, Thành hoàng, Thổ địa . Tập thể ở đây có thể là quốc gia ( quốc lễ), làng xã; có thể là một cộng đồng dân cư cùng chung một nơi thờ tự các Vua Hùng, hay một hội gồm nhiều hội viên cùng có chung tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng và cùng tổ chức tế lễ Vua Hùng tại lễ hội có di tích tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Như vậy, Tế lễ cũng là cúng lễ nhưng với hình thức và nghi thức có quy mô to lớn hơn đáp ứng nhu cầu thực hành tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cho một cộng đồng của một hay nhiều địa phương. Tế thường có âm nhạc, lễ vật, trang phục và có một ban Tế gồm nhiều người, nhiều chức sắc, có chúc văn Giỗ Tổ Hùng Vương được chủ tế đọc và hóa…

Kết quả sau 3 năm thực hiện chương trình hành động Bảo tồn và phát huy giá trị Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ

Kết quả sau 3 năm thực hiện chương trình hành động Bảo tồn và phát huy giá trị Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ

Khởi nguồn từ vùng Đất Tổ - Trung tâm dựng nước Văn lang của các Vua Hùng, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không chỉ ở một vùng, một miền mà lan toả trong cả nước, tạo nên một không gian văn hóa rộng khắp như một sự hồi quang của lịch sử, có sức sống, sự sáng tạo văn hoá và sự lan toả sâu rộng trong cộng đồng, kết thành ý thức "Nguồn cội", nghĩa "Đồng bào", trở thành yếu tố nội lực không chỉ tạo nên sức mạnh của dân tộc ta trong mọi giai đoạn lịch sử và còn mang tính đại diện toàn cầu.

Văn bản mới
Thông báo mới
 
Thời tiết
Thống kê
Trực tuyến: 10
Hôm nay: 215
Tổng: 63077

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com