Thứ 5 | 06/09/2018
Chiều ngày 27 tháng 8 năm 2018, tại Sở Tư Pháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh. Dự lễ bàn giao có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Sở Tư pháp và lãnh đạo các phòng chuyên môn của hai Sở.
 

Ông Nguyễn Đắc Thủy - Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu tại Lễ bàn giao
nhiệm vụ quản lý nhà nước
về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước. Trong đó, quy định nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước được giao cho ngành Tư pháp trước đây sẽ chuyển sang cho ngành Văn hóa. Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, việc bàn giao cấp tỉnh sẽ được hoàn thành trước ngày 31/8, đối với cấp huyện sẽ hoàn thành trong tháng 9/2018.
 

Lãnh đạo hai Sở pháp ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước
về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tư pháp đã ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, hai ngành cũng thống nhất sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp, tham mưu với UBND tỉnh thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ.
                                                   
                                                              Thu Lan
                                     Phòng Quản lý Văn hóa & Gia đình
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com