Thứ 2 | 06/07/2020
PhuthoPortal - Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Thời gian qua, để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm cao của mình đối với Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phóng viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh trích ghi một số ý kiến tâm huyết tham gia góp ý vào dự thảo Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Điền
 
Ông Nguyễn Hữu Điền - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chuẩn bị kỹ càng, công phu, bố cục chặt chẽ, thể hiện rõ nét, khá toàn diện những kết quả quan trọng mà tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tôi rất vui mừng khi nhiệm kỳ qua kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá; công tác đầu tư phát triển, đặc biệt là đầu tư hạ tầng kỹ thuật then chốt đã làm thay đổi bộ mặt và tạo sức lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục.
Tôi nhất trí với phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt việc lựa chọn khâu đột phá trọng tâm là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh để tập trung chỉ đạo là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Trong nhiệm kỳ tới, theo tôi, tỉnh cần hết sức coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành đủ bản lĩnh, phẩm chất, năng lực và uy tín; dám nghĩ, dám làm, bám sát thực tế hành động quyết liệt đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Về nhiệm vụ, giải pháp, theo tôi ngoài 6 nhiệm vụ trọng tâm và 8 giải pháp nêu trong dự thảo, tỉnh cần tiếp tục quan tâm xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách, xây dựng kế hoạch đón đầu làn sóng đầu tư hậu Covid-19 nhằm thu hút nhiều dự án, nhất là dự án có quy mô lớn với công nghệ tiên tiến vào tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
 
Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hoàng Văn Tuyển
 
Ông Hoàng Văn Tuyển - Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh: Đối với các chỉ tiêu chủ yếu, cùng với 17 chỉ tiêu dự thảo đã nêu, tôi thấy rằng tỉnh nên bổ sung thêm chỉ tiêu về “Chỉ số phát triển” bởi chỉ số phát triển là chỉ số tổng hợp, phản ánh mức độ, trình độ phát triển của tỉnh cả về kinh tế, xã hội và môi trường.
Về các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, tôi cho rằng tỉnh cần quan tâm bổ sung các giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân để tạo sự đột phá cho tăng trưởng.  Đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp vì đây là lĩnh vực tỉnh có tiềm năng và nguồn lực đất đai rộng lớn. Phát huy thế mạnh vùng Đất Tổ để xây dựng các chuỗi hoạt động du lịch tâm linh mang tầm quốc gia, có sức lan tỏa rộng lớn. Ngoài ra, quan tâm phát triển các khu công nghiệp như là một động lực phát triển trong giai đoạn 2020 - 2025 để đón luồng vốn đầu tư dịch chuyển khỏi Trung Quốc; phát triển các khu đô thị và đô thị hóa trên địa bàn tỉnh để tạo động lực cho phát triển.
 
Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Phú Thọ Nguyễn Tiến Khôi
 
Ông Nguyễn Tiến Khôi - Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Phú Thọ: Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đánh giá toàn diện các thành tựu của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn đánh giá những hạn chế, tồn tại.
Tôi thấy rằng, dự thảo cũng đã rút bài học kinh nghiệm sâu sắc trong nhiệm kỳ qua đó là: Quan tâm thường xuyên đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Đặc biệt, quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức trách nhiệm cao, có năng lực và am hiểu thực tiễn, có uy tín đối với xã hội. Đề cao vai trò, tính tiên phong, nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đã tạo sức mạnh tập thể để lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, vững mạnh.
Phần phương hướng, nhiệm vụ trong dự thảo cũng hết sức rõ ràng, bám sát hoàn cảnh thực tiễn và điều kiện của tỉnh. Tuy nhiên cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng, bổ sung cơ chế chính sách, tập trung tạo môi trường lành mạnh và thuận lợi cho đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp. Cần có những giải pháp thiết thực cụ thể để thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài. Cùng với đó, quan tâm chú trọng công tác bảo tồn, phục dựng các di tích lịch sử, lễ hội truyền thống và xây dựng các thiết chế văn hóa, khẳng định và phát huy văn hóa đặc sắc vùng Đất Tổ.
 
Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cẩm Khê Bùi Bá Lạc
 
Ông Bùi Bá Lạc - HUV, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cẩm Khê: Hiện nay, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, lĩnh vực viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện có sự phát triển mạnh mẽ; vấn đề quản lý mạng xã hội là một vấn đề rất lớn cần phải được quan tâm.
Tôi cho rằng, trong phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp, tỉnh cần chú trọng nâng cao nhận thức về an toàn thông tin và bảo đảm an ninh thông tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tạo khả năng “miễn dịch” trước các thông tin xấu độc cũng như tăng sức “đề kháng” cho mỗi người dân, giúp cho nhân dân hiểu đúng bản chất của thông tin; phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc chủ động định hướng thông tin, tích cực phản biện, đấu tranh với ý kiến phiến diện, sai trái, xấu độc trên internet và mạng xã hội, góp phần lành mạnh hóa môi trường thông tin, ổn định trật tự xã hội, tạo động lực cho sự phát triển.
 
Bí thư Huyện Đoàn Lâm Thao Cao Xuân Huy
 
Anh Cao Xuân Huy - Bí thư Huyện Đoàn Lâm Thao: Cùng với đánh giá toàn diện những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đưa ra phương hướng chung, trong đó nhấn mạnh 6 nhiệm vụ và 8 giải pháp trọng tâm. Đây là sự kế thừa, phát triển cách tiếp cận của nhiệm kỳ Đại hội XVIII, có những bổ sung cần thiết, đặc biệt là giải pháp đột phá.
Về phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới, chúng tôi mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Đảng. Đặc biệt, ban hành những nghị quyết riêng nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong xây dựng Đảng; có nhiều cơ chế khuyến khích, đồng hành để lực lượng thanh niên phát huy sức sáng tạo trong học tập, nghiên cứu và lao động, xung kích cải cách hành chính, khởi nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
 
Bí thư Chi bộ khu 5, xã Hậu Bổng Nguyễn Thế Việt
 
Ông Nguyễn Thế Việt - Bí thư Chi bộ khu 5, xã Hậu Bổng, huyện Hạ Hòa: Đảng viên chúng tôi hoàn toàn nhất trí với những chủ trương và đổi mới trong công tác cán bộ mà dự thảo đã nêu. Tuy nhiên, để công tác đào tạo cán bộ trẻ có hiệu quả, chúng tôi đề nghị tỉnh cần nghiên cứu để xây dựng chính sách cán bộ có tính hệ thống và dài hơi; tiếp tục quan tâm bồi dưỡng cán bộ cơ sở, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thầy giáo Lý A Phông
 

Thầy giáo Lý A Phông - Giáo viên Trường Tiểu học Trung Sơn B, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập: Khi nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, chúng tôi đánh giá dự thảo được trình bày rất hợp lý, khoa học. Những chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới phù hợp, sát với tình hình thực tế hiện nay. Tôi mong rằng tỉnh sẽ tiếp tục đề ra các giải pháp để ngành Giáo dục và Đào tạo đạt được các kết quả tốt hơn nữa trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt là tiếp tục quan tâm, hỗ trợ phát triển giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; nâng cao đời sống cho đội ngũ giáo viên, góp phần nâng cao dân trí, rút ngắn khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi.

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX là kết tinh trí tuệ của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh. Việc góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sẽ góp phần quan trọng giúp tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả, đưa tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Lệ Thủy (thực hiện)

(Dẫn nguồn: https://phutho.gov.vn/)

 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com