Thứ 3 | 05/12/2017
Thực hiện kế hoạch số 1613/KH-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai – năm 2018.
Ngày 23/11/2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Kế San, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II, năm 2018, Hội đồng xét tặng danh hiệu danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “nghệ nhân ưu tú” đã họp phiên toàn thể để xét các cá nhân đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II, năm 2018.  
 
Quang cảnh họp Hội đồng
 
Sau khi nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả triển khai thực hiện kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “nghệ nhân ưu tú” của Hội đồng cấp xã và cấp huyện; tóm tắt thành tích tiêu biểu của 27 cá nhân do Hội đồng cấp huyện đề nghị xét tặng. Trong đó đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” có 06 hồ sơ thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian; xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” có 21 hồ sơ  thuộc loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, ngữ văn dân gian, tập quán xã hội, tín ngưỡng. Hội đồng đã thống nhất quan điểm việc xét chọn những cá nhân phải thực sự có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở các lĩnh vực như: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian… để đề nghị Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu theo quy định.
Sau khi tiến hành thảo luận từng trường hợp, Hội đồng đã bỏ phiếu kín, và lấy phiếu ý kiến đối với thành viên hội đồng vắng mặt. Kết quả có 6/6 cá nhân đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”; 15/21 cá nhân đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Các cá nhân chưa đủ điều kiện đề nghị xét tặng do hồ sơ khai chưa đảm bảo yêu cầu, chưa thể hiện được tri thức, kỹ năng thực hành di sản, kỹ năng nắm giữ và thực hành về loại hình di sản đang nắm giữ.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương gửi kết quả xét tặng của Hội đồng tới các cơ quan tuyên truyền của tỉnh để kịp thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng lấy ý kiến của nhân dân. Sau 15 ngày làm việc, nếu không có kiến nghị hoặc khiếu nại gì; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cơ quan thường trực Hội đồng) tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,  “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ II, năm 2018 cấp Nhà nước xét duyệt đối với các cá nhân đủ điều kiện xét tặng.
  
Lương Thị Vân Anh
                                                            Chuyên viên Văn phòng Sở
 
 
 
 
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com