Thứ 5 | 04/10/2018
Nhằm cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại – Hát Xoan Phú Thọ theo đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại – Hát Xoan Phú Thọ. Ngày 26 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch 4358/KH-UBND về Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại – Hát Xoan Phú Thọ năm 2019.
Theo đó, năm 2019 một số nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại – Hát Xoan Phú Thọ sẽ triển khai như:
Tiếp tục triển khai công tác truyền dạy và thực hành Hát Xoan cho các đối tượng là đại diện ban chủ nhiệm, hạt nhân văn nghệ tiêu biểu của 34 câu lạc bộ hát Xoan và dân ca trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Người truyền dạy là các nghệ nhận thuộc các phường Xoan gốc thực hành truyền dạy trên cơ sở lựa chọn một số bài hát Xoan ở 3 chặng Xoan cổ cho các học viên. Tiếp tục đưa di sản hát Xoan vào trường học, mở lớp truyền dạy cho giáo viên dạy âm nhạc để dạy hát Xoan trong trường học trên địa bàn tỉnh;
 

Lễ đón bằng UNESCO ghi danh Hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh : Trọng Bằng
 
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về giá trị di sản Hát Xoan Phú Thọ gắn với Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin và truyền thông của Trung ương và địa phương; in đĩa DVD giới thiệu những đặc trưng của nghệ thuật Hát Xoan;
Tổ chức liên hoan Hát Xoan cho đối tượng là học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh; Tổ chức các hoạt động biểu diễn giao lưu, tham gia các cuộc liên hoan do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Tiến hành tổng kết hoạt động của các câu lạc bộ Hát Xoan và các đội văn nghệ mạnh cấp tỉnh năm 2019;
Đẩy mạnh công tác phục hồi các tập tục liên quan tới hát Xoan: Hỗ trợ phục hồi một số di tích liên quan đến hát Xoan; Bổ sung thêm hiện vật và nội dung trình chiếu trên màn hình Led tại nhà trưng bày hát Xoan trong khuân viên Miếu Lãi Lèn, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì; Hoàn thành việc đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi và đưa vào sử dụng các di tích gắn với Hát Xoan theo quyết định số 2058/QĐ-TTg ngày 7/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và các công trình dịch vụ nhằm phát triển du lịch và nâng cao đời sống cộng đồng Xoan.
Hỗ trợ kinh phí cho các phường Xoan gốc nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thực hành hát Xoan tại các phường Xoan, đặc biệt là việc tiếp tục truyền dạy Hát Xoan cho các đối tượng trong cộng đồng nhất là các cháu thanh, thiếu nhi.
Để triển khai có hiệu quả kế hoạch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Hát Xoan, phát huy được ý thức, trách nhiệm, nhiệt tình của các nghệ nhân, nhân dân ở các phường Xoan gốc trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hát Xoan. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Việt Trì và các sở, ngành liên quan của tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết để tổ chức thực hiện các nội dung, đáp ứng yêu cầu của kế hoạch./.

Đặng Thị Hồng Vân
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com