Thứ 5 | 10/12/2015
Ngày 5 -12 -2015, tại thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2010 - 2015. Đại biểu tỉnh Phú Thọ tham dự hội nghị có đồng chí Hà Kế San - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch…


Đồng chí Hà Kế San, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị
 
Trong giai đoạn 2010 - 2015, chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR được sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo Nhà nước về Du lịch, Ban chỉ đạo Tây Bắc; sự hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật và tài chính của Ban quản lý Dự án EU cùng với sự nỗ lực, chủ động và quyết tâm cao của các tỉnh thành viên nhóm hợp tác, đã thu được những kết quả khả quan, thể hiện ở 4 lĩnh vực: Cơ chế chính sách, phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá và phát triển nguồn nhân lực; đã  góp phần tích cực quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch, mang lại hiệu quả cao cho du lịch Tây Bắc. Lượng khách du lịch đến 8 tỉnh năm 2015 đạt 15.578.000 lượt; trong đó khách quốc tế đạt 1.187.894 lượt, khách nội địa đạt 14.390.106 lượt; tốc độ tăng trưởng bình quân lượng khách trong giai đoạn 2010 - 2015 đạt 10,03%/năm; doanh thu du lịch xã hội năm 2015 đạt 9.949 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 29,9%/năm. Tổng số cơ sở lưu trú du lịch tăng năm 2015 là 1.790 cơ sở, tốc độ tăng trưởng bình quân số lượng cơ sở lưu trú du lịch cho cả giai đoạn đạt trên 10%/năm. Huy động tối đa các nguồn lực hỗ trợ ngân sách Trung ương thông qua chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch, ngân sách địa phương và xã hội hóa để phát triển cơ sở hạ tầng du lịch. Trong giai đoạn 2010-2015, 8 tỉnh TBMR đã huy động được trên 18.400 tỷ đồng để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch.
Để thúc đẩy du lịch các tỉnh Tây Bắc phát triển, BCĐ phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR xác định trong thời gian tới cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các cơ chế, chính sách đầu tư phát triển du lịch; tiếp tục nghiên cứu xây dựng các sản phẩm du lịch mới, đặc trưng của khu vực; mở rộng thị trường khách du lịch và xây dựng chiến lược xúc tiến riêng cho từng sản phẩm, tour, tuyến; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá, tổ chức các sự kiện thu hút khách du lịch; tăng cường hoạt động đào tạo kỹ năng nghề du lịch theo tiêu chuẩn VTOS cho các tỉnh. Tỉnh Phú Thọ được đề xuất làm Trưởng nhóm hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR năm 2016.
Vũ Hoài Phương
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com