Thứ 6 | 29/12/2017
Năm 2017, công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong xã hội, đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, tạo nên khí thế vui tươi phấn khởi trong cộng đồng, đảm bảo an toàn cho du khách.
Theo số liệu thống kê, hiện Phú Thọ có 260 lễ hội, trong đó có 232 lễ hội dân gian, 23 lễ hội lịch sử Cách mạng, 5 lễ hội tôn giáo, có 01 lễ hội quy mô cấp quốc gia.  Ngay từ đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ