Thứ 5 | 09/08/2018
Xác định công tác tuyên truyền là một nhiệm vụ quan trọng của chiến lược phát triển, là thế mạnh của ngành văn hóa, thể thao và du lịch góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Trong những năm qua, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm tới công tác tuyên truyền cổ động trực quan, tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản quản lý, chỉ đạo nhằm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn. Chủ động hướng dẫn các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch, thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan  phục vụ tuyên truyền các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.
Công tác tuyên truyền cổ động trực quan được chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều hình thức như: treo cờ tổ quốc trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm, kẻ vẽ, xây dựng, nâng cấp, làm mới các cụm pa nô, khẩu hiệu, áp phích, triển lãm. Bằng hình ảnh trực quan sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm, hoạt động tuyền cổ động trực quan đã tạo được không khí sôi nổi trong nhân dân góp phần tạo sự phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng, toàn dân từ đó tăng cường củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.
Hiện nay tỉnh Phú Thọ được bố trí cố định 188 cụm pano tranh cổ động kết hợp khẩu hiệu tuyên truyền mang tính chiến lược từ trung tâm thành phố tới các huyện, thị được coi như một loại "vũ khí thường trực" của công tác tuyên truyền cổ động ở Phú Thọ. Trên các trục đường chính của thành phố Việt Trì được lắp đặt 350 pano hộp đèn bằng hình thức xã hội hóa với các nội dung khẩu hiệu tuyên truyền. Hàng năm, treo khoảng 950 chiếc pano, 9.300 chiếc băng rôn, khẩu hiệu, 12.200 cờ các loại (cờ hồng kỳ, cờ Tổ quốc, cờ chuối, cờ đuôi cá, cờ dây...)  trên các trục đường chính của địa bàn tỉnh gắn với các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các sự kiện trong các tháng, quý, năm. Phối hợp các sở, ngành, đoàn thể liên quan tuyên truyền chuyên đề như: an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng chống bệnh dịch…
 

Tuyên truyền trực quan trên dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành- tp Việt Trì
 
Năm 2018, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đang trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt dự thảo Quy hoạch hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Dự thảo có quy hoạch vị trí các cụm tuyên truyền cổ động trực quan, định ra những vị trí thích hợp cho từng loại hình tuyên truyền như vị trí lắp đặt bảng, điểm treo băng rôn, tiêu chuẩn hóa kích thước, kiểu dáng đặc biệt ưu tiên các vị trí thuận lợi để xây dựng các cụm pa nô tuyên truyền nhằm xây dựng hệ thống tuyên truyền đồng bộ, đảm bảo mỹ quan chung trên địa bàn tỉnh.
Công tác xã hội hóa tuyên truyền kết hợp với quảng cáo thương mại được Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Phú Thọ quan tâm. Hàng năm vận động được hàng chục doanh nghiệp tham gia công tác xã hội hóa hoạt động tuyên truyền trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước… Năm 2018, UBND tỉnh có chủ trương xã hội hóa thực hiện, nâng cấp, xây dựng mới hệ thống biển tuyên truyền nhiệm vụ chính trị kết hợp quảng cáo. Đây chính là căn cứ quan trọng để đẩy mạnh công tác xã hội hóa tạo thuận lợi cho các đơn vị trong ngành được chủ động, giảm bớt chi phí cho ngân sách nhà nước trong việc đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền.
Về nguồn nhân lực, hiện toàn tỉnh Phú Thọ có 01 Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim và 13/13 Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp huyện thực hiện chức năng tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn. Đội ngũ làm công tác tuyên truyền về cơ bản giàu lòng nhiệt huyết, yêu nghề, được đào tạo bài bản về chuyên ngành mỹ thuật, cổ động trực quan,…có khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác tuyên truyền.
Nhìn chung, những năm qua công tác tuyên truyền cổ động trực quan đã được triển khai có hiệu quả, đáp ứng kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, giáo dục, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về trách nhiệm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực về cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền cổ động trực quan.
 Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi thì nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại tỉnh Phú Thọ cũng còn gặp những khó khăn, hạn chế như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng còn thiếu, cũ kỹ, lạc hậu, hư hỏng. Việc xây dựng các cụm pa nô tấm lớn còn ít do quy hoạch hoạt động quảng cáo ngoài trời đến năm 2025 chưa được phê duyệt cộng với việc đầu tư xây dựng cần chi phí lớn trong khi nguồn lực còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu. Một số cụm pa nô cũ không phù hợp với cảnh quan; Địa bàn dân cư rộng, phân bố dân cư không đồng đều ảnh hưởng đến việc quy hoạch cụm cổ động tập trung chủ yếu ở các khu vực trung tâm đông dân cư. Các khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi có địa hình đi lại khó khăn, điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã làm ảnh hưởng lớn đến công tác tuyên truyền cổ động trực quan; Công tác xã hội hóa trong hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan tuy đã nhận được sự quan tâm từ các cấp nhưng vẫn chưa thực sự thu hút được sự quan tâm của nhiều đơn vị, doanh nghiệp tại các địa phương. Do đặc thù của tỉnh trung du, miền núi nên việc khai thác được nguồn xã hội hóa trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là cấp huyện gặp nhiều khó khăn, nhà nước vẫn phải chi phí gần như toàn bộ. Kinh phí đầu tư cho công tác tuyên truyền còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu hiện nay; Đội ngũ làm công tác tuyên truyền cổ động trực quan từ tỉnh đến cơ sở còn thiếu chưa đáp ứng kịp thời khối lượng lớn công việc lại phải kiêm nhiệm thêm nên việc tập trung và phát huy khả năng chuyên môn, nhiệm vụ còn hạn chế. Cán bộ thường xuyên thay đổi làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền cũng như đào tạo. Do nguồn kinh phí hạn hẹp nên chưa thường xuyên tổ chức được lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng cho cán bộ tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ sở; Chưa có điều kiện tổ chức cho cán bộ tham gia tham quan học hỏi kinh nghiệm, tập huấn nghiệp vụ, giao lưu với bạn bè đồng nghiệp của các tỉnh bạn để được mở mang kiến thức tiếp cận cái mới và nâng cao hiểu biết.
Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền cổ động trực quan trong thời gian tới, cần tập trung đầu tư mọi nguồn lực, đảm bảo ngân sách nhà nước cho công tác tuyên truyền trong chương trình mục tiêu quốc gia, huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác tuyên truyền. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực cho hoạt động tuyên truyền từ cấp tỉnh đến huyện, thị.
Củng cố và hoàn thiện bộ máy làm công tác tuyên truyền, bổ sung nguồn nhân lực, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đặc biệt là cán bộ tuyên truyền cấp xã, phường, thị trấn, đảm bảo chất lượng của hệ thống tuyên truyền. Có chính sách khuyến khích thoả  đáng về tinh thần và vật chất đối với đội ngũ làm công tác tuyên truyền, cộng tác viên tuyên truyền ở cơ sở, nhất là cán bộ là người dân tộc thiểu số nhằm nâng cao chất lượng tham mưu trong công tác tuyên truyền cổ động trực quan tại cơ sở.
 
Đầu tư kinh phí hơn nữa cho hệ thống tuyên truyền cổ động trực quan, nhất là đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc triển khai các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan ở cơ sở; tập trung ưu tiên tuyên truyền cho các xã nghèo, các xã ở vùng sâu, vùng xa… để nắm bắt chủ trương thực hiện kịp thời và đúng những quy định của Đảng và Nhà nước.
Đề nghị các cấp quan tâm đầu tư kinh phí định kỳ tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền cổ động trực quan cũng như tổ chức giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ  trực tiếp làm công tác tuyên truyền cổ động trực quan. Tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ. Cấp kinh phí in ấn tài liệu tuyên truyền hướng dẫn cơ sở, có cơ chế trả nhuận bút sáng tác tranh cổ động hướng dẫn cơ sở cho cán bộ tham gia sáng tác tranh có hiệu quả./.

Hồng Vân
(Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình)
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com