Thứ 3 | 05/07/2022
Quách Thị Sinh
Trung tâm Văn hóa và Chiếu phim tỉnh Phú Thọ
 
    Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-SVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lớp truyền dạy hát Xoan cho Nghệ nhân kế cận tại các Phường Xoan gốc năm 2022,

     Từ ngày 20/6/2022 đến ngày 03/7/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức được 04 lớp truyền dạy hát Xoan cho 58 học viên tại 04 phường Xoan gốc năm 2022.
  
Tiết mục Mó cá của các học viên phường Xoan An Thái biểu diễn báo cáo tại buổi tổng kết
 
     Tham gia công tác truyền dạy có nghệ nhân của 4 Phường Xoan gốc: Phù Đức, Kim Đái, Thét và An Thái. Nội dung truyền dạy là tìm hiểu những trình tự ý nghĩa của các chặng hát; luyện tập nâng cao kỹ năng trình diễn, gõ trống, hát và múa các bài, bản Xoan cổ thuộc 3 chặng của hát Xoan (Hát thờ, hát quả cách và hát hội) như: Mời vua, Giáo pháo, Tràng mai cách; Trống quân đón đào; Bỏ bộ; Mời rượu, Mó cá;... 
  
Học viên phường Xoan Thét biểu diễn báo cáo tại buổi tổng kết
 
     Các lớp truyền dạy hát Xoan cho Nghệ nhân kế cận nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo tồn, phát huy giá trị di sản hát Xoan Phú Thọ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại. Đồng thời phát huy vai trò của các nghệ nhân cao tuổi, cung cấp những tri thức, kỹ năng biểu diễn nhằm đào tạo các nghệ nhân kế cận có trình độ và kỹ năng biểu diễn xuất sắc hơn để vận dụng vào hoạt động văn nghệ cơ sở và truyền dạy cho các thế hệ sau. Kết quả các lớp truyền dạy hát Xoan đạt chất lượng cao, được đông đảo nghệ nhân, chính quyền địa phương và nhân dân nhiệt tình ủng hộ, tích cực tham gia.
 
Học viên phường Xoan Kim Đái biểu diễn báo cáo tại buổi tổng kết
 
     Kết thúc khóa học, các học viên đã báo cáo kết quả học tập thông qua trình diễn các tiết mục Hát Xoan và được Ban Tổ chức lớp học cấp giấy chứng nhận.

Các học viên được Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận
Q.T.S
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com