Thứ 4 | 11/03/2015
Dưới đây là danh sách chọn lọc 26 bài Hát Xoan cổ được các nghệ nhân của các phường Xoan Thét, Phù Đức, An Thái, Kim Đới thể hiện.
Bản quyền thuộc về NXB Âm nhạc - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 
HÁT THỜ
1. NHẬP TỊCH MỜI VUA (Phường Xoan Phù Đức)


2. GIÁO TRỐNG - GIÁO PHÁO (Phường Xoan Phù Đức)3. THƠ NHANG (Phường Xoan Kim Đới)4. ĐÓNG ĐÁM (Phường Xoan Thét)


 
HÁT HỘI
5. TRỐNG QUÂN (Chặng hát đón đào) (Phường Xoan An Thái)6. XIN HUÊ - ĐỐ HUÊ (Phường Xoan Kim Đới)7. ĐỐ CHỮ (Phường Xoan Thét)8. HÁT ĐÚM (Phường Xoan Phù Đức)9. BỎ BỘ (Phường Xoan An Thái)10. HÁT BỢM GÁI (Phường Xoan Kim Đới)11. HÁT RU - MỜI RƯỢU (Phường Xoan Thét)12. HÁT MÓ CÁ (Phường Xoan Kim Đới)


 

HÁT QUẢ CÁCH
13. KIỀU GIANG CÁCH (Phường Xoan Phù Đức)14. NHÀN NGÂM CÁCH (Phường Xoan Thét)15. CHÀNG MAI CÁCH (Phường Xoan Kim Đới)16. XOAN THỜI CÁCH (Phường Xoan An Thái)17. HẠ THỜI CÁCH (Phường Xoan Phù Đức)18. THU THỜI CÁCH (Phường Xoan Thét)19. ĐÔNG THỜI CÁCH (Phường Xoan Kim Đới)20. NGƯ TIỀU CANH MỤC CÁCH (Phường Xoan An Thái)21. TỨ MÙA CÁCH (Phường Xoan Phù Đức)22. ĐỐI DÃY CÁCH (Phường Xoan An Thái)23. HỒI LIÊN CÁCH (Phường Xoan Thét)24. TỨ DÂN XOAN CÁCH (Phường Xoan An Thái)25. HÒ CHÈO CÁCH (Phường Xoan Kim Đới)26. CHƠI DÂU CÁCH (Phường Xoan Phù Đức)
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com