Thứ 2 | 18/03/2019
Thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Đồng thời thực hiện có hiệu quả mô hình “Trường học gắn với cuộc sống” nói chung và mô hình “Trường học gắn với di sản văn hóa” nói riêng; nhằm đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, lý thuyết gắn với thực tiễn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Ngày 16 tháng 3 năm 2019 tại di tích lích sử văn hóa Miếu Lãi Lèn, trường THCS Kim Đức phối hợp cùng trường tiểu học Kim Đức, phường Xoan Kim Đái, phường Xoan Thét, phường Xoan Phù Đức, ban quản lý di tích Miếu Lãi Lèn, tổ chức chương trình ngoại khóa chủ đề “Trường học gắn với di sản hát Xoan Phú Thọ”.
  

Nghệ nhân 3 phường Xoan : Thét, Phù Đức và Kim Đái biểu diễn giao lưu Hát Xoan
với các em học sinh trường THCS Kim Đức tại di tích Miếu Lãi Lèn.
 
Hát Xoan Phú Thọ là 1 trong 11 di sản Văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận. Xác định được tầm quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hát Xoan Phú Thọ, trong những năm qua các trường học trong thành phố Việt Trì đã xây dựng và thực hiện rất hiệu quả mô hình “Trường học gắn với di sản”, tiêu biểu là trường THCS Kim Đức. Qua 6 năm thực hiện kế hoạch “Đưa hát Xoan vào giảng dạy trong các nhà trường”.  trường THCS Kim Đức đã đưa Hát Xoan vào nhà trường bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Nhà trường thường xuyên mời nghệ nhân ở các phường Xoan gốc của Kim Đức đến dạy cho học sinh trong giờ hoạt động giáo dục tập thể; giáo viên thực hiện lồng ghép dạy Hát Xoan trong giờ âm nhạc và các giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt đội. Ngoài việc đưa hát Xoan đến với học sinh, nhà trường còn thành lập câu lạc bộ Hát Xoan ở tất cả các khối, lớp; tăng cường giao lưu các câu lạc bộ trong toàn trường và giao lưu với các nghệ nhân ở các phường Xoan gốc…
 

Các nghệ nhân phường Xoan Thét truyền dạy Hát Xoan cho các em học sinh.
 
Tại buổi sinh hoạt ngoại khóa đã diễn ra các hoạt động: Thi trả lời các câu hỏi liên quan đến Hát Xoan; Biểu diễn giao lưu Hát Xoan của các phường Xoan (Thét, Kim Đái, Phù Đức); Tổ chức hoạt động truyền dạy của các nghệ nhân từng phường Xoan cho các em học sinh trường THCS Kim Đức và phần truyền dạy của các em học sinh trường THCS Kim Đức với nhau. Kết thúc buổi sinh hoạt ngoại khóa là phần vệ sinh khu vực di tích Miếu Lãi Lèn.
 

Phần thi “Tìm hiểu về Hát Xoan của các em học sinh trường THCS Kim Đức .
         
Việc đưa Hát Xoan vào giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục, trải nghiệm trong và ngoài nhà trường đã trở thành một hoạt động thường xuyên, hiệu quả, lan tỏa tới tất cả các em học sinh. Đây là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của di sản văn hóa hát Xoan của tỉnh Phú Thọ./.
 
                                          Thanh Thủy - Phòng Quản lý Di sản văn hóa.
Các tin khác
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com