Di sản văn hóa vùng đất Tổ Phú Thọ - 10 năm bảo tồn và phát huy giá trị bền vững

Di sản văn hóa vùng đất Tổ Phú Thọ - 10 năm bảo tồn và phát huy giá trị bền vững

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa (DSVH) là một chính sách lớn, xuyên suốt của Chủ tich Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta. Quan điểm coi trọng bảo tồn và phát huy giá trị DSVH của đã được thể hiện rất rõ trong nhiều văn kiện quan trọng, từ Đề cương văn hóa năm 1943 của Đảng, Sắc lệnh số 65/SL ngày 23/11/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc bảo tồn cổ tích trên toàn cõi Việt Nam đến Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đặc biệt gần đây là Nghị quyết Hội nghị lần thứ Chín BCHTW Đảng khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống…

Mối quan hệ giữa truyền thuyết và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Tín ngưỡng thờ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất nước ta có mối quan hệ mật thiết với truyền thuyết về thời đại Hùng Vương, phải nói rằng tín ngưỡng thờ Quốc Tổ ở Việt Nam có cơ sở nguồn gốc từ truyền thuyết về thời đại Hùng Vương. Phải có truyền thuyết với những nhân vật, địa danh lịch sử cụ thể về thời đại Hùng Vương thì mới có nghi lễ, niềm tin thiêng liêng về ngày giỗ Tổ, mới có những hoạt động lễ hội làm sống lại và tưởng nhớ các vua Hùng dựng nước.

Trang : 1
 
2
 
Đảng bộ và nhân dân Phú Thọ quyết tâm thực hiện thắng lợi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Phú Thọ thành tỉnh giàu mạnh

Đảng bộ và nhân dân Phú Thọ quyết tâm thực hiện thắng lợi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Phú Thọ thành tỉnh giàu mạnh

Cứ mỗi độ tháng 8 về, tất cả người dân Phú Thọ lại không khỏi bồi hồi nhớ về Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta - Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị Cha già của dân tộc - Người đã hiến dâng trọn cả cuộc đời mình cho Tổ quốc, cho Dân tộc để toàn thể dân tộc Việt Nam được hưởng trọn vẹn nền độc lập, tự do, hạnh phúc. Tư tưởng của Người mãi mãi toả sáng, là hành trang, động lực để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục vững bước đi theo mục tiêu, lý tưởng và con đường cách mạng mà Người đã lựa chọn.

SÔNG LÔ ÂM VANG CHIẾN THẮNG

SÔNG LÔ ÂM VANG CHIẾN THẮNG

Mặc dù thời gian đã trôi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng âm hưởng hào hùng của chiến thắng Sông Lô như vẫn còn vang vọng đến hôm nay và cả mai sau. Đặc biệt qua các nguồn tư liệu lịch sử liên quan đến chiến thắng Sông Lô còn lưu giữ được, chúng ta thấy được ý nghĩa và tầm vóc to lớn của chiến thắng.

Triển khai dự án Sân khấu học đường tỉnh Phú Thọ năm 2015

Triển khai dự án Sân khấu học đường tỉnh Phú Thọ năm 2015

Ngày 3 tháng 8 năm 2015, tại Trường PTCS Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và đào tạo phối hợp với Cục biểu diễn nghệ thuật (Bộ VH,TT&DL) tổ chức khai mạc triển khai dự án “Sân khấu học đường” năm 2015 nhằm đưa âm nhạc dân gian vào học đường là một trong những biện pháp cơ bản và quan trọng để truyền bá và giáo dục lòng yêu mến tự hào, ý thức bảo tồn phát huy những di sản âm nhạc dân gian nói riêng, văn hóa dân gian nói chung trong thế hệ trẻ.

Độc đáo ẩm thực cỗ lá của người Mường Yên Lương

Độc đáo ẩm thực cỗ lá của người Mường Yên Lương

Cỗ lá (đồ ăn bày trên lá chuối) được xem là một trong những nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực người Mường ở xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Vào các dịp lễ tết, lễ hội văn hóa truyền thống, đồng bào thường bày mâm cỗ này, người bày cỗ sắp xếp đồ ăn theo một trình tự nhất định.

Trang : 1
 
2
 
Văn bản mới
Thông báo mới
 
Thời tiết
Thống kê
Trực tuyến: 5
Hôm nay: 22
Tổng: 72934

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com