Định phúc Táo Quân - Từ quan niệm tới triết lý nhân văn

Trong cuộc sống nơi dương thế của người Việt, tết là một phong tục không thể thiếu được trong đời sống văn hóa vật chất và tinh thần. Một trong những phong tục đó là tục cúng ông Công, ông Táo. Cúng ông Công, ông Táo còn được gọi là cúng Táo quân. Đó là ngày cúng tiễn ông Táo về trời.

Di sản văn hóa vùng đất Tổ Phú Thọ - 10 năm bảo tồn và phát huy giá trị bền vững

Di sản văn hóa vùng đất Tổ Phú Thọ - 10 năm bảo tồn và phát huy giá trị bền vững

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa (DSVH) là một chính sách lớn, xuyên suốt của Chủ tich Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta. Quan điểm coi trọng bảo tồn và phát huy giá trị DSVH của đã được thể hiện rất rõ trong nhiều văn kiện quan trọng, từ Đề cương văn hóa năm 1943 của Đảng, Sắc lệnh số 65/SL ngày 23/11/1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc bảo tồn cổ tích trên toàn cõi Việt Nam đến Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đặc biệt gần đây là Nghị quyết Hội nghị lần thứ Chín BCHTW Đảng khóa XI về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, huy động sức mạnh của toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống…

Mối quan hệ giữa truyền thuyết và Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương

Tín ngưỡng thờ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất nước ta có mối quan hệ mật thiết với truyền thuyết về thời đại Hùng Vương, phải nói rằng tín ngưỡng thờ Quốc Tổ ở Việt Nam có cơ sở nguồn gốc từ truyền thuyết về thời đại Hùng Vương. Phải có truyền thuyết với những nhân vật, địa danh lịch sử cụ thể về thời đại Hùng Vương thì mới có nghi lễ, niềm tin thiêng liêng về ngày giỗ Tổ, mới có những hoạt động lễ hội làm sống lại và tưởng nhớ các vua Hùng dựng nước.

Trang : 1
 
2
 
3
 
Kết quả Liên hoan Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ; 77 năm Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩ

Kết quả Liên hoan Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ; 77 năm Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩ

Trong 2 ngày 16 và 17/8/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với UBND Thị xã Phú Thọ tổ chức thành công Liên hoan Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ

Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ; 77 năm Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ ngh

Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ; 77 năm Cách mạng tháng 8 thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ ngh

Sáng ngày 16/8/2022, tại Nhà văn hóa Thị xã Phú Thọ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND Thị xã Phú Thọ tổ chức Khai mạc Liên hoan Tuyên truyền lưu động và Triển lãm tranh cổ động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Phú Thọ (19/8/1962 - 19/8/2022); 77 năm Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022).

Hội thi “Thiếu nhi Đất tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách – Hè 2022” tỉnh Phú Thọ

Hội thi “Thiếu nhi Đất tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách – Hè 2022” tỉnh Phú Thọ

Ngày 25/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thi “Thiếu nhi Đất Tổ kể chuyện, tuyên truyền, giới thiệu sách – hè 2022” với chủ đề “Một thời hoa lửa” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022).

Tổng kết và trao giải Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Phú Thọ năm 2022

Tổng kết và trao giải Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Phú Thọ năm 2022

Thực hiện công văn số 774/BVHTTDL-TV ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2022

Phú Thọ tham gia Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa Việt Nam” tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - năm 2022

Phú Thọ tham gia Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa Việt Nam” tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - năm 2022

Từ ngày 8/7 đến ngày 13/7/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức Triển lãm “Sắc màu Di sản văn hóa Việt Nam” tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Khai mạc lớp Truyền dạy hát Xoan cho giáo viên  các trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2022

Khai mạc lớp Truyền dạy hát Xoan cho giáo viên các trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2022

Ngày 18/7/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tổ chức lễ khai mạc lớp truyền dạy hát Xoan cho giáo viên các trường Mầm non trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh.

Phú Thọ đạt 03 huy chương Vàng, 02 huy chương Bạc  tại Hội diễn “tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022”

Phú Thọ đạt 03 huy chương Vàng, 02 huy chương Bạc tại Hội diễn “tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022”

Từ ngày 5/7 đến ngày 9/7/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức thành công Hội diễn “Tiếng hát công nhân, người lao động năm 2022” tại tỉnh Bắc Ninh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp truyền dạy hát Xoan cho Nghệ nhân kế cận tại các phường Xoan gốc năm 2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp truyền dạy hát Xoan cho Nghệ nhân kế cận tại các phường Xoan gốc năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-SVHTTDL ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lớp truyền dạy hát Xoan cho Nghệ nhân kế cận tại các Phường Xoan gốc năm 2022

Hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022

Hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2022

Nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ và Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình, văn hóa ứng xử trong gia đình CNVCLĐ.

Trang : 1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
Văn bản mới
Thông báo mới
 
Thời tiết

thietkewebchuyen.com,congdongtin.com, muazui.com